TRƯỜNG TIỂU HỌC VẠN HƯNG 1 HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "THIẾU NHI VIỆT NAM RÈN LUYỆN THỂ THAO-NÂNG CAO TRÍ LỰC"