Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Loan
Họ và tên Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 29/03/1969
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tổ 1
Trình độ Cao đẳng Sư phạm
Điện thoại 0993827967
Email ntloan.c1vhung1.vn@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên bộ môn