Thông tin chi tiết:
Lâm Thị Len
Họ và tên Lâm Thị Len
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tổ 1
Trình độ Đại học Sư phạm
Địa chỉ Xuân Tự 1
Điện thoại 0941352659
Email ltlen.c1vhung1.vn@khanhhoa.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Giáo viên chủ nhiệm